Om Khoby Komms

Hvem er Khoby Komms?

Virksomheden ejes og drives af Karen Hoby Skanning. Jeg er uddannet cand. mag. i engelsk og kommunikation, retorik og formidling og har arbejdet med sprog, kultur og kommunikation i dansk erhvervsliv i mere end 20 år.

Jeg har praksiserfaring med ledelse og global lederkommunikation fra en årrække som koncernkommunikationschef i Rambøll Gruppen, og tidligere har jeg trænet og rådgivet ledere, specialister og nyhedsværter på tv i effektiv personlig kommunikation på engelsk. Jeg har desuden undervist i engelske og kultur- og kommunikationsfaglige discipliner på Copenhagen Business School og erhvervsakademierne. I slutningen af 2008 blev jeg selvstændig – og indtil videre er jeg alene i virksomheden. Til de større opgaver samarbejder jeg med udvalgte selvstændige rådgivere i Danmark og England.

Jeg har boet i England i sammenlagt 3 år – og jeg har sammen med min familie undervist og opholdt mig i Indien i en periode.

Jeg sidder i aftagerpanelet for Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og jeg er ekstern censor i kommunikation på en række uddannelser. Desuden har jeg fornøjelsen af at være mentor for et par yngre kommunikationskandidater fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Disse tillidshverv styrker mit udsyn og min professionelle udvikling, som jeg yderligere supplerer gennem deltagelse i en række faglige danske og internationale netværk og jævnlige kurser i Danmark og England.

 

Hvorfor vælge Khoby Komms?

  • hvis du som leder har brug for konkret rådgivning og præcise løsningsforslag vedrørende din egen og din organisations internationale kommunikationsindsats. Måske har din virksomhed slet ikke en kommunikationsafdeling og savner derfor professionel hjælp til at samle trådene
  • hvis du har fokus på at gøre engelsk til dit og din virksomheds klare og professionelle virksomhedssprog, der afspejler hvem der står bag budskaberne og som kan stå distancen ude i verden
  • hvis du personligt har brug for at få sproglig pondus og kulturelle og kommunikative redskaber til at konsolidere din position på hjemmebane og nå dine forretningsmæssige mål internationalt

 

Hvad bygger Khoby Komms på?

Den røde tråd i min virksomheds arbejde kan udtrykkes på følgende måde:

  • empati: fordi alle opgaver er unikke og fordi indlevelse og situationsforståelse er forudsætningen for præcise og målrettede resultater
  • entusiasme: fordi man skal have hjertet med i det man laver i samarbejdet med mennesker og i arbejdet med budskaber til mennesker
  • professionalisme: fordi kun det bedste er godt nok og fordi grundighed, præcision, og den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde altid er i fokus

 

Comments are closed.