Mundtlig præsentation

Khoby Komms afholder kurser for ledere i personlig formidling og præsentationsteknik på engelsk. Formålet er, at du kan være dig selv – også når præsentationen er på engelsk. Du lærer at anvende sproglige, stilistiske og retoriske virkemidler i forbindelse med din mundtlige formidling. Med udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres faglige fokus og forestående professionelle præsentationer, arbejder vi målrettet med relevant præcisionsordforråd. Målet er, at alle lærer at føle sig på højde med situationen og at bytte de sproglige omveje ud med genveje.

Form:
Grupper på 4-6 personer træner sammen på heldagsseminarer i virksomheden eller på eksternt kursussted. Inden kursusstart interviewes alle grundigt om styrker og svagheder i forhold til engelsk sprogbrug og afvikling af præsentationer. Alle i gruppen holder flere typer præsentationer i løbet af kurset. En til flere af disse filmes og udleveres til hver enkelt deltager efter kurset sammen med en grundig skriftlig evaluering og gode råd. Datoer og indhold aftaler vi god tid inden afholdelse..

Comments are closed.