Cases

Se eksempler på opgaver her:

  • Ledergruppen i en mellemstor virksomhed ville gerne være bedre til at diskutere strategi, holde møder og præsentere deres virksomhed på engelsk. Khoby Komms interviewede gruppen, afdækkede deres præcise behov og gennemførte derefter et målrettet kursus for de pågældende i virksomheden.
  • En stor, international virksomhed havde behov for at få set med friske øjne på den internt producerede årsrapport. Khoby Komms gjorde ledelsesberetningen skarpere, rettede sproglige fejl og justerede stil og systematik.
  • Nøglemedarbejdere i en mellemstor virksomhed havde meget på spil i internationale udbudspræsentationer. Khoby Komms skræddersyede et træningsprogram i præsentationsteknik for gruppen og filmede og evaluerede de enkelte deltagere flere gange.
  • En globalt orienteret virksomhed havde strategisk fokus på at øge interne rapporters værdi for bl.a. topledelsen. En erfaren samarbejdspartner bad Khoby Komms om hjælp og sammen interviewede vi en lang række ledere i virksomheden, evaluerede en række rapporter og kom med forslag til forenkling af de interne skriveprocesser.
  • En erhvervsskole havde temauge om globalisering og ønskede hands on erfaringer med internationale og tværkulturelle kommunikationsopgaver på lederniveau i en stor organisation. Khoby Komms holdt foredrag på engelsk og deltog i temadiskussioner med de studerende.

Comments are closed.