Rådgivning i strategisk organisations- og lederkommunikation

Khoby Komms assisterer små og større virksomheder i deres arbejde med organisations- og lederkommunikation. Jeg fungerer som sparringspartner og rådgiver i strategiprocessen og brandudviklingen og som praktikeren der tager hånd om udførelsen – den rigtige kommunikation til de rette mennesker.

Sproglig coaching og personlig formidling

Khoby Komms ser med skarpe øjne på lederens internationale kommunikationsoplæg. Jeg tager rollen som djævelens advokat og stiller de nødvendige spørgsmål til dit strategiudspil eller din virksomhedspræsentation.
Læs mere om sproglig coaching >>


Kurser i mundtlig præsentation og international kommunikation

Mundtlig præsentation

Khoby Komms afholder kurser for ledere i personlig formidling og præsentationsteknik på engelsk. Formålet er, at du kan være dig selv og få sagt det du vil – også når præsentationen er på engelsk.
Læs mere om mundtlig præsentation >>

International kommunikation

Khoby Komms træner ledergrupper i international kommunikation på engelsk. Kurserne har til formål at give dig overblik over, hvad der sprogligt, kulturelt og kommunikativt kræves for på professionel vis at arbejde internationalt og opdyrke virksomhedsaktiviteter i udlandet.
Læs mere om international kommunikation >>


Tekstproduktion og tekstrevision

Tekstproduktion

Khoby Komms udarbejder tekster til brug for både intern og ekstern kommunikation i organisationen.
Læs mere om tekstproduktion >>

Tekstrevision

KhobyKomms redigerer allerede skrevne tekster med fokus på afstemning med virksomhedens brand og eventuelle sprogpolitik.
Læs mere om tekstrevision >>


– og det ekstra…

Khoby Komms arrangerer desuden temadage og holder foredrag for studerende på uddannelser, der beskæftiger sig med globalisering, kulturforskelle og international kommunikation.
Læs mere om – og det ekstra >>

Comments are closed.