Tekstproduktion

Khoby Komms udarbejder tekster til brug for både intern og ekstern kommunikation i organisationen.

Eksempler på intern kommunikation kan være nyhedsbreve fra ledelsen, sammenfatninger af virksomhedens værdigrundlag og særlige karakteristika, kursuskataloger fra uddannelsesafdelingen, brandmanualer.

Eksempler på ekstern kommunikation kan være tekster til års- og kvartalsrapporter, pressemeddelelser, tekster til brochurer og markedsføringsmateriale.

Comments are closed.